La manta al coll

La manta al coll
i el cabasset,
se’n anirem
al Postiguet.

La manta al coll
i el cabasset,
se’n anirem, se’n anirem
al Postiguet.

“Arreando”, xim, pam, pum.
“Arreando”, xim, pam, pum.

Una volta passejava
un guardia “monocipal”.
Passejant-se per la plaça
cap amunt i cap avall,
en la bragueta li faltava
una mançaneta i un botó;
per allí se li mostrava
“Don Joaquin”, el director.

“Arreando”, xim, pam, pum (bis)

Una volta quan tornava
el “tio” pep de l’horta
es va trobar de casa
oberta la porta;
pujant per l’escaleta
es trobà un senyoret
que, oberta la bragueta,
li mostrava el cacahuet.

“Arreando”, xim, pam, pum (bis)

Les xicones de Xixona
s’han comprat una romana
“pa” pesar-se les mamelles
dues voltes a la setmana.

Si vols que te la faça,
posa’t panxa cap amunt
i voràs què polseguera
que t’ix pel forat del cul.

“Arreando”, xim, pam, pum (bis)

Per dos quinzets, un duro;
per tres, una pipa;
per quatre, una guitarra;
per cinc, una xica.
El “puro” per a fumar,
la pipa per a lluir
la guitarra per a tocar,
i la xica... per a dormir.

“Arreando”, xim, pam, pum (bis)

A la vora del riu mare
m'he deixat les espardenyes
mare no li ho diga al pare
que jo tornaré a per elles.

Ja fa quatre o cinc setmanes
les tornares a deixar
i d'esta no t'escapes
que ton pare et trenque el cap.