Qui coneix la terra l'estima

Qui coneix la terra l'estima
Aquesta frase sintetitza l'orientació fonamental de l'excursionisme. Podríem dir que l'objectiu de l'excursionisme és arribar a l'estimació del país, els seus homes, els pobles, la història, l'art... El camí per arribar-hi és el coneixement d'aquest entorn. Però no és fàcil, ja que cal una actitut atenta i oberta per part de qui vol conèixer. Aquesta actitud és força allunyada d'allò que podríem anomenar "mentalitat de turista", que moltes vegades es redueix a passejar els ulls per un entorn que sempre serà desconegut, en comptes d'aquell veritable desig de conèixer que porta a mirar, escoltar i viure el batec d'una realitat que a partir d'ara començarà a fer-se una mica pròpia. Quantes vegades no hem vist a dalt d'un cim com altres persones que també hi han pujat no es preocupen de saber o comprovar en el mapa els noms dels cims, de les valls, dels rius, dels pobles, dels boscos que tenen davant. El coneixement que tenen d'aquell lloc és reduíssim, miser. I ens podríem preguntar ¿quina estimació tenen per tot el que veuen, per tot el que els envolta, si no saben què és, ni quin nom té?.

Resum d'un editorial de la revista “Muntanya” del C.E.C.