Que li portes al Jesús

Què li porte al Jesús
al Jesús qu'éstà en la cova?
jo li porte un pastís
un pastís de mitja arrova.

En les festes de Nadal
les dones son matineres
unes van a matar el gall
i altres a fer-se les selles