Finalitats i activitats

FINALITATS
a) Totes les diferents disciplines esportives de muntanya i de la natura.
b) La defensa i conservació de lo que són i tenen de patrimoni natural les pròpies muntanyes, de la natura, del mediambient, del paisatgístic i en general el lloc de pràctica del nostre esport.
c) La defensa i conservació del patrimoni cultural, històric, arquitectònic, i social.
d) La defensa de la nostra cultura i de les nostres senyes d’identitat.
e) La promoció de l’ús del valencià a tots els nivells dintre de l’unitat lingüística.
f) L’estudi, investigació i publicació sobre muntanya, natura i les altres finalitats mencionades.


ACTIVITATS
Activitats esportives de tot lo que comporta la muntanya com són: l’excursionisme, el senderisme, els campaments, l’espeleologia, l’escalada, el barranquisme, etc. així com les activitats complementàries de les distintes activitats com són: la fotografia, la topografia, etc.

Organització, promoció i col·laboració de tot tipus d’actes com són: excursions, visites, exposicions, projeccions, trobades, debats, col·loquis, cursets, conferències, publicacions i qualsevol altra que contribuïsca a les finalitats, protagonitzades per personalitats destacades en el seu àmbit respectiu.