El barranc de l’Assut

A ta mare l’han vista
en el barranc de l’Assut
que es menjava una coca
que li “xorrava” el suc,
que li “xorrava” el suc,
que li “xorrava” el suc.
I a ta mare l’han vista
en el barranc de l’Assut.

Ma mare m’envia a l’horta
a regar el melonar;
jo em pegue una revolta
i me’n vaig a festejar.

Tornada.

Les xiques del carrer Nouto
tes filen a la Lluna
per a fer-se l’aixovar
i no es casa ninguna.

Tornada.

En ma vida m’he rist més
que una nit collint tomaques:
em vaig girar i vaig vore
una gallina amb sabates.

Tornada.