A Miquel Grau

Per cridar: “Vull l’Estatut”, ai!
a Miquel assassinaren;
açò passà en Alacant,
soledat de l’ai, ai, ai,
en Alacant el mataren.

Ja el porten a soterrar, ai!
l’acompanya tot el poble;
no poguérem dir-li adéu,
soledat de l’ai, ai, ai,
perquè el taüt ens furtàren.

Per guanyar la llibertat, ai!
quants germans tenen de caure!
Miquel Grau ja no està ací,
soledat de l’ai, ai, ai,
quan avuí tots l’esperàvem.

Al Tall