Què vos passa Valencians

Que vos passa, que vos passa,
que vos passa valencians
el nostre País vol viure
sense perdre identitat.

Era lliure i treballava
nostre regne valencià
però uns homes hi vingueren
i mataren aquell cant.

Hem patit segles de lluita
de matances i d'espant
perquè el poble nascut lliure
no vol viure empresonat.

Nobles, bisbes i juristes
ens vengueren per un plat
de llentilles a Castella
i els seus costums castellans.

Canviaren de casaca
i oblidant l'antic parlar
giraren l'esquena al poble
al bon poble valencià.

Poble de les Germanies,
poble nostre revoltat
ara saps com la noblesa
demostra la lleialtat.

Tot el regne delegaven:
hòmens, dones, terres, ars,
poble, llengua, furs i pàtria
pel poder han baratat.

Un mal dia des d'Almansa
ens vingué la novetat:
el vell Regne de València
era País conquistat.

Ja la llengua bandejaven
llevant-li oficialitat
i per just dret de conquesta
imposen el castellà.

D'altres guerres hi patiren
tot anà costera avall:
el País pergué consciència
i el poble restà callat.

Però sempre sempre hi hagué hòmens
de cor valent i esforçat
que mantingueren la flama
amb esperit vigilant.

Sempre ens han guanyat la guerra
els que diuen ser cristians,
el altres, ja ens diguen moros,
jornalers o assalariats.

Tinc ganes de fer història
i escriu-te-la en valencià:
una història en els vençuts
de tants segles guanyaran.

Alça el cap, posat en marxa
i comença a caminar.

Paco Muñoz