El Cabanyal

Hi ha en el Cabanyal
una casa que fa cantonet.

La xica d’allí festejava
amb un xic foraster.

I ara s’ha sabut
que la xica molt grossa s’ha fet.

I és que l’han fotut
i la xica va a tindre un xiquet.