Parc del Patronat

La primera la constitueix una plaça pública que s’alça sobre un talús de tres nivells d´elevació, amb murs de maçoneria i amb l’accés principal situat enfront del carrer del Patronat. La plaça compta amb una font i uns jardins que l´envolten, una àrea infantil amb diferents jocs d’entreteniment i un edifici de serveis: lavabos, magatzem, etc.


La segona zona comprèn una ruta per a petites excursions a l’aire lliure que inclou una àrea de picnic amb paellers, taules per a menjar, un edifici per a serveis i, a la part inferior, s’ha habilitat un lloc per a jugar a la petanca, molt concorregut pels aficionats de l´esport. Aquest sector respecta la topografia original del terreny i presenta un recorregut d’uns 600 metres fàcils de transitar per a persones de qualsevol edat, que puja segons les corbes de nivell fins a la cota més elevada. Des del punt més alt de l’itinerari s’observen precioses vistes de la plana i el poble de Pedreguer, de la Sella, del Montgó, de la mar, etc.

Al Parc podem trobar gran varietat d’arbres i plantes mediterrànies com ara pins, garrofers, carrasques, figueres, borsers, margallons, romer, argelaga, ...

Originàriament la zona era marginal, allunyada del nucli urbà de Pedreguer i separada d’aquest pel barranc dels Pouets. Això es va aprofitar en el segle XIX per a disposar-hi un llatzeret on vivien agrupats els leprosos de la ciutat. Llavors, a causa de les deficients condicions higienicosanitàries, la lepra va esdevenir una de les malalties més arrelades a la comarca. La leproseria era una casa de camp que s’organitzava en dos departaments, un per a hòmens i l’altre per a dones. Els malalts que allí vivien es trobaven totalment aïllats de la resta dels ciutadans, ja que es considerava que la lepra era una afecció altament contagiosa i incurable. Aquest tipus d’instal•lacions eren inusuals a la comarca i Pedreguer va ser un poble capdavanter en la lluita contra la malaltia. Des d´ací es va influir activament en la construcció del sanatori de Fontilles on, a partir del 1909, es van traslladar els malalts.

El nom del Patronat es relaciona amb la creació del "Patronato Parroquial de San Buenaventura", l´any 1958. La parròquia de Pedreguer pretenia construir en aquests terrenys un espai recreatiu i cultural dedicat a la joventut, una mena de ciutat juvenil. Per a portar a cap aquesta magna obra es va demanar l’ajuda econòmica popular. El 1967 es van comprar els terrenys però aquell projecte mai no es va realitzar.