La xurra i el soldat

El dia de Sant Jaume
és un dia senyalat.
Estaven fent un tracte
una xurra i un soldat.
Sa mare que els va vore
es tirà les mans al cap.

- “Mare, no “s’asuste”
que aixó ja no és pecat.
Si guanye tres pessetes,
“pa” vostè la meitat”.
- “Pa” tu, filla meua,
que tu t’ho has guanyat”.

I al cap de quatre messos
va nàixer un soldat.
Com era de la “mili”
va nàixer equipat,
amb el fusell al muscle
i la verga baix del braç.

I aquí acaba la història
de la xurra i el soldat.