Eres caliueta

Eres caliueta que piques i voles
eres més guapeta que totes les dones
eres caliueta que voles i piques
eres més guapeta que totes les xiques.

Et vull, et vull,et vull i et voldré,
perquè eres guapeta i amb tu em casaré;
et vull, et vull, et vull i et voldré,
perquè eres guapeta i amb tu em casaré.