Mare, mare, mare

Mare, mare, mare que el riu-rau es crema

mare, mare, mare els canyissos també

mare, mare, mare que el riu-rau es crema

i a mi me se crema la núvia també.