Volem pa amb oli

Volem pa amb oli, pa amb oli volem.

Volem pa amb oli, pa amb oli volem.

Volem pa amb oli, pa amb oli volem.

Si no ens en donen, si no ens en donen

no callarem...