Baixant de la Font del Gat

Baixant de la Font del Gat
una noia, una noia;
baixant de la Font del Gat
una noia i un soldat.


Pregunteu-li com se diu,
Marieta Marieta;
pregunteu-li com si diu;
Marieta del ull viu.