Casa de Cultura


CASA MUNICIPAL DE CULTURA
Antic Col·legi de Sant Tomàs d’Aquino (Escoles Velles)

Image L’edifici està al costat de la Glorieta de Pedreguer i quan es va construir coincidia amb l’entrada del poble. És de planta triangular, la qual cosa li dóna una forma característica i poc usual. L´interior queda obert a un pati des d’on antigament es distribuïen les diferents dependències. Hi havia una sola crugia a cada banda, convergents en un vèrtex que servia de comunicació vertical i horitzontal. A principis del segle XX s´hi va alçar una construcció semblant a un quiosc o templet afegida a la cantonada de l’edifici, de cos diferenciat en altura i color. En desconeixem la funció però articula la façana amb els dos carrers que l’envolten. Les façanes, coronades per un ràfec i amb obertures seriades en tres altures, segueixen criteris academicistes. La rehabilitació realitzada pels arquitectes J. Ivars i J. Miralles entre els anys 1991-1995 ha sigut respectuosa amb la imatge original de l’obra, n´ha millorat l´aspecte i n´ha acabat els exteriors.El col·legi de Sant Tomàs d’Aquino va ser fundat per José Suesta el 1876. Les escoles van començar a construir-se el 1882 mitjançant l’emissió d’accions a 125 pessetes, que van comprar gran nombre de pedreguers i pedregueres. Sembla que l’edificació s’acabaria el 1884, ja que en aquesta data es deixen d’emetre accions. El promotor de l’obra s’havia compromés a tornar els diners als deu anys, amb els interessos corresponents, però va desaparéixer sense tornar el capital avançat, deixant com a garantia l’edifici, que no s´havia acabat del tot. A partir d’aquest moment se´n va iniciar tot un llarg litigi per la propietat legal. Es va vendre a una companyia estrangera, “Mac Andrews i Cia”, després va tornar a mans del xicotet accionariat i, l´any 1943, l’Ajuntament de Pedreguer va comprar part de les accions als hereus que encara vivien ... Per fi va passar definitivament a mans públiques l’onze de juny de 1970, una vegada certificat que no tenia propietaris privats i que, per tant, pertanyia al poble de Pedreguer.

El 1911, el col·legi assoleix el moment de màxima esplendor, ja que amb la nova Llei d’Escoles Graduades, s’hi va ubicar la segona Escola Graduada de la província. El director era N´ Emilio Palencia. El 1955, per ordre de la Direcció General d’Ensenyament Primari, va passar a denominar-se Grup Escolar Francisco Franco, fins que el 1969 es va inaugurar el nou edifici del Trinquet.

La construcció s’ha dedicat a ús escolar la major part de la seva vida, ha sigut durant molts anys l’única escola del poble i es pot afirmar que tota la població adulta n´ha trepitjat les aules. Però a més de la d´escola ha complit altres funcions: durant l’estiu de 1939 diverses classes eren ocupades pels presos d’aquesta localitat; durant la dècada dels 70 va albergar la Guarderia, l’Escola de Música, el Centre Excursionista, etc. Actualment és la Casa Municipal de Cultura i té al seu interior els serveis següents: Biblioteca Municipal, Escola Municipal de Música, sales d’exposicions, algunes oficines tècniques municipals i diversos espais d´usos múltiples en què tenen lloc gran part de les activitats culturals que s´organitzen des de l´Ajuntament.