Cançó de les mentides

Mon pare se'n va al mercat
a comprar una burra cega.

Li tallaren els quatre peus
la burra arranca a córrer.

Saltant paret i barrancs
topeta una figuera.

Li tira una pedra fort
i fa caure una ametlla.

Li cau l'ametlla en el peu
i l'ix sang de l'orella.

Per la mar corren conills
per la muntanya anguiles.

Per Aixó esta cançó es diu
la cançó de les mentides.

Qui vulga saber-la bé
que se'n vaga a Filipines.

I allí vaig aprendre jo
la cançó de les mentides.