Les xiques del carrer nou

Les xiques del carrer nou
totes filen a la lluna
per a fer-se l'aixovar,
i no se'n casa ninguna.

A ta mare l'han vista
al barranc de l'Aixut,
que es menjava una coca,
que li xorrava el suc
que li xorrava el suc
que li xorrava el suc,
a ta mare l'han vista
al barranc de l'Aixut.

Si tu tingueres vergonya,
a ma casa no vindries,
em pagaries l'oli
i la bova de les cadires.

Tornada.

Me'n vaig a parlar amb ton pare,
home de formalitat,
que em pague les espardenyes
i els anys que t'he festejat.

Tornada.